IPA Regija Novi Sad Rotating Header Image

Šta nudi IPA ?

  • široki program usavršavanja u okviru seminara i razmene informacija
  • lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna usavršavanja i druge susrete na svim poljima
  • studijska i druga putovanja u druge zemlje
  • godišnji međunarodni susret u jednoj od država za mlade članove IPA-e, te druge susrete članova IPA-e
  • mogućnost upoznavanja policijske opreme i iskustava policajaca kolega bez obzira na nacionalnost, službeni rang ili naziv
  • pomoć policajcima, članovima IPA-e i njihovim porodicama ako se bez svoje krivice nađu u problemima ili u krizi
  • besplatno prenoćište u domovima (pansionima) IPA-e u inostranstvu (kasnije i u zemlji) te popuste u brojnim hotelima
  • besplatan protok informacija na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856