IPA Regija Novi Sad Rotating Header Image

PROLEĆNI KURS „PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

CENTAR ZA ANALIZU RIZIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA POZIVA ČLANOVE IPA

PROLEĆNI KURS „PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja biće održana u Domu kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu u vremenu od 24. do 27. aprila ,u trajanju od 9 do 14h. Polaznici kursa, uz sav potreban materijal za rad, dobijaju i Priručnik za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Ovo je četvrta stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja na osnovu kojeg će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu saZakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao uslov za dobijanje licenci menadžera rizika od nadležnog organa

Organizacije (privredna društva, preduzetnici, javna preduzeća, ustanove, institucije, organi lokalnih samouprava i dr.) koje su zainteresovane za primenu ovog standarda za vlastite potrebe, i/ili za sertifikaciju o usaglašenosti sa standardom, i/ili za ispunjavanje zahteva iz standarda radi sticanja kompetentnosti za nuđenje usluga procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja na tržištu – mogu na stručnu obuku upućivati svoje zaposlene.

Osobe koje uspešno završe stručnu obuku dobijaju Uverenje o završenoj stručnoj obuci, a po stupanju na snagu Zakona o privatnom obezbeđenju i dostavljanju propisanih dokaza (uverenje o državljanstvu, dokaz o punoletstvu, dokaz o stručnoj spremi, uverenje o nekažnjavanju i lekarsko uverenje), na osnovu istog dobijaju Potvrdu o obučenosti, kao najvažnijeg preduslova za polaganje stručnog ispita i podnošenje zahteva za dobijanje licence menadžera rizika.

Kurs će se održati u Domu kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu. Zainteresovani polaznici iz unutrašnjosti, za vreme trajanja kursa, imaju na raspolaganju smeštajne kapacitete Studentskog grada i 3 obroka. Rezervacije smeštaja vrše se 10 dana pre početka kursa.

Maksimalni broj polaznika kursa je 20. Rok za prijavljivanje i dostavljanje imena polaznika za kurs je 20. april 2012. godine do kada je potrebno izvršiti uplatu iznosa od 25.000 dinara po polazniku, na ime kotizacije, na tekući račun Centra za analizu rizika i upravljanje krizama broj: 265-1650310000113-64 kod Rajfaizen banke ad Novi Beograd.

Kurs će se održati u vremenu od 24.04do 27.04.2012.g.,u trajanju od 9 do 14h. Polaznici kursa dobijaju i Priručnik za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Molimo da prijave za pohađanje kursa pošaljete na e-mail: caruk06@gmail.comZa detaljnije informacije obratite se na telefone: 063 291 247 ili 069 261 29 73. Koordinatori kursa su Slavica Pavlović i Nenad KomazecDodatne informacije okursu i obrazac prijave dostupni su i na internet prezentaciji Centra: www.caruk.rs.

Po završenom Kursu dobijate diplomu koja je overena od strane Fakulteta bezbednosti i ovog Centra.

Vaš,
Prof. Dr Zoran Keković
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856