PROF. DR BRANISLAV RADNOVIĆ

Objavljeno 17. februara. 2021.

prof-radnovic-ipans

Prof. dr Branislav Radnović, redovni univerzitetski profesor, se već treću deceniju teorijski i praktično bavi marketingom kao naučnom disciplinom i poslovnom funkcijom.

Svo vreme uspešno povezuje teoriju i praksu, što je i vodilja njegovog profesorskog rada.

Dosadašnje teorijsko iskustvo:

Osnovne studije ekonomije, oblast marketing menadžmenta, završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,20 i odbranjenim diplomskim radom sa ocenom 10.

Tokom studija dobitnik brojnih diploma, nagrada i priznanja:

  • Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije
  • Ministarstva za prosvetu i sport Republike Srbije
  • Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije
  • Univerziteta u Novom Sadu – za postignut uspeh
  • Ekonomskog fakulteta u Subotici – student generacije

Magistarske studije ekonomije, oblast marketing menadžmenta, završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,00.

Doktorat iz oblasti marketing menadžmenta odbranio u Centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja, Univerziteta u Novom Sadu, u 29.-toj godini života, stekavši najviše akademsko zvanje: doktor interdisciplinarnih i multidisciplinarnih nauka.

Dosadašnje praktično iskustvo:

Stekao bogato praktično iskustvo radeći skoro deceniju u privredi, najveći deo u Naftnoj industriji Srbije, na različitim poslovima iz oblasti: marketinga, menadžmenta, osiguranja, finansija…, na različitim pozicijama: od saradničkih, preko koordinatorskih, do direktorskih.

Na Univerzitetu Edukons, Fakultetu poslovne ekonomije, već duži niz godina, angažovan kao profesor na više različitih predmeta iz oblasti marketing menadžmenta: Marketing usluga, Marketing istraživanje, Marketing komuniciranje, Internet marketing, Marketing u turizmu, Digitalni marketing, Međunarodni marketing, Strategijski marketing u turizmu, Osnovne marketinga i menadžmenta u umetnosti…

Učesnik u projektima: „Marketing strategija razvoja turizma Vojvodine“, „Vanredne situacije kao faktor ugrožavanja konkurentnosti vojvođanske privrede“ i „Analiza stanja i prespektiva u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u AP Vojvodini“.

Oblast naučnog interesovanja: Marketing menadžment, Marketing usluga, Marketing istraživanje, Marketing komuniciranje, Digitalni marketing, Ponašanje potrošača, Politički marketing…

Autor naučnih knjiga – udžbenika Marketing usluga 1, Marketing istraživanje, Marketing usluga 2, sa recenzijom istaknutih univerzitetskih profesora, i izuzetnim interesovanjem studenata i privrede.

Član Komisije AP Vojvodine za polaganje stručnog ispita za licence nastavnika srednjih škola iz oblasti ekonomskih nauka.

Recezent u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i naučnim monografijama.

Mentor odabran direktno od strane studenata na preko 600 završnih, diplomskih i master radova.

Drži edukacije i obuke iz oblasti marketing menadžmenta u javnim institucijama i privrednim organizacijama.

Aktivni je učesnik brojnih domaćih i međunarodnih naučnih simpozijuma i konferencija. Objavio i prezentovao blizu 100 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i naučnim publikacijama, od toga nekoliko u međunarodnim časopisima sa SCI liste.

Koristi informacione tehnologije. Zna engleski i francuski jezik.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856