IPA Regija Novi Sad Rotating Header Image

Popusti za članove IPA-e

Članovi IPA ostvaruju popust u objektima sa kojima IPA Regija u Novom Sadu ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji . Pre korišćenja usluga članovi IPA su u obavezi da najave davaocu usluga da će koristiti popust koji ostvaruju dokazom o članstvu u IPA za tekuću godinu.

pospusti-2

pospusti-4pospusti-5pospusti-6

pospusti-zar-mancehotel-vila-babovichote-sole-mio

 

Uveličajte mapu i kliknite na marker za detaljnije informacije o popustima.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856