ODRŽANO 9.MEĐUNARODNO TAKMIČENJE U RIBOLOVU

Objavljeno 15. maja. 2018.

ipa-ribolov-takmicenje-20

IPA NOVI SAD-GLOŽAN 2018

IPA Regija u Novom Sadu od 11. do 13. maja 2018. godine organizovala je po deveti put Međunarodno policijsko takmičenje u ribolovu na jezeru turističko-rekreativnog kompleksa „OAZA MB“ u mestu Gložan. Ove godine učešće je uzelo četrnaest elipa, po tri takmičara u svakoj ekipi. Od inostranih takmičara ove godine odazvale su se ekipe: Temišvar 1 – IPA Ruminija, Zagreb – IPA Hrvatska i IPA Centar-Podgorica-IPA Crna Gora što je takmičenju dalo međunarodni značaj.

I. mesto osvojila je ekipa IPA Regije Temišvar 1.

II. mesto osvojila je elipa Policijske stanice Sremski Karlovci.

III. mesto osvojila je ekipa IPA Regije Subotica.

Najveću ribu na takmičenju ulovila je ekipa IPA Regije Temišvar 1, a najmanju PS Sremski Karlovci.

U predivnom ambijentu kompleksa „OAZA MB“ u Gložanu nakon tamičenja organizovano je druženje kako bi se takmičari zbližili, razmenili iskustva na sportskom i profesionalnom planu.

Zahvaljujemo se na robnim nagradama za pobednike takmičenja kompaniji „M Baits International“ koja proizvodi hranu za ribolov, Opštini Bakči Petrovac koja je prepoznala značaj ove manifestacije kao i drugim prijateljima IPA Regije u Novom Sadu koji su pomogli održavanje takmičenja.

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

TAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVUTAKMIČENJE U RIBOLOVU

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856