IPA Regija Novi Sad Rotating Header Image

O IPA

Međunarodno policijsko udruženje IPA (International police association) je strukovna organizacija policajaca – udruženje građana, koja okuplja više od 300.000 članova organizovanih u 61 državi.

IPA je jedina međunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, rang, jezik, pol, rasu, religiju i političku pripadnost.

IPA je politički i poslovno potpuno nezavisna i nevezana ni za jedno drugo udruženje ili instituciju.

IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe te za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmjene strukovnih iskustava.

IPA je registrovana na osnovu svojih ciljeva pri Veću Evrope sa savetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856