IPA Regija Novi Sad Rotating Header Image

Kako postati član?

Članovi mogu biti:

  • Pripadnici Ministarstva unutašnjih poslova Republike Srbije, policijskog zdravstva i policijskog školstva bez obzira na čin, rasu, boju, nacionalnost, pol, jezik ili religiju, a koji su u stalnom radnom odnosu, podnošenjem molbe za učlanjenje.
  • Penzionisani radnici Ministarstva unutašnjih poslova Republike Srbije, policijskog zdravstva i policijskog školstva bez obzira na čin, rasu, boju, nacionalnost, pol, jezik ili religiju, podnošenjem molbe za učlanjenje.
  • Policajci drugih zemalja, ukoliko IPA Sekcija ne postoji u njihovoj državi, podnošenjem molbe za učlanjenje IPA Srkciji Srbija.

kako-postati-clan

Obrazac molbe za učlanjenje možete preuzeti i odštampati, molbu popunjavati isključivo latiničnim pismom, čitko, štampanim slovima, po mogstvu na računaru, uz molbu priložiti dve fotografije (3,5 x 4,5), uplatnicu o uplaćenoj prvoj članarini u iznosu od 2.500 dinara na dinarski tekući račun broj 205-206132-67, KOMERCIJALNA BANKA, Primalac IPA REGIJA U NOVOM SADU, svrha uplate: učlanjenje u IPA, poziv na broj: matični broj građana.

Od dokumenata je potrebno dostaviti: Uverenje o radnom odnosu na neodređeno vreme u MUP-u Repubike Srbije a za prenzionisane pripadnike MUP-a fotokopija Rešenja o prestanku rada sa pravom na penziju izdatog od strane MUP-a Republike Srbije (Rešenje PIO Fonda se ne priznaje prilikom učlanjenja).

Popunjenu Molbu za prijem dostaviti Kancelariji IPA–e na adresu:

INTERNACIONALNA POLICIJSKA ASOCIJACIJA
REGIJA U NOVOM SADU
Ul. Pap Pavla 46 VIII. sprat soba 1
21000, Novi Sad

Ostale informacije:

Tel./fax: 021/488- 5360

Gsm: 065/6311-749

OBAVEŠTENJE ZA STARE ČLANOVE

Stari članovi IPA-e su dužni da do 31.marta tekuće godine uplate godišnju članarinu za 2017.godinu u iznosu od 2.000 dinara na račun IPA-e opštom uplatnicom gde upisuju:

  • Broj tekućeg računa: 205-206132-67, Komercijalna Banka
  • Poziv na broj: Broj čanske karte ili matični broj građana prilikom učlanjenja
  • Svrha uplate: članarina za 2017. godinu
  • Primalac: IPA Regija u Novom Sadu
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856