IPA Regija Novi Sad Rotating Header Image

Izvršno rukovodstvo

PREDSEDNIK REGIJE I
GENERALNI SEKRETAR IPA SRBIJE

MILORAD PETKOVIĆ

 
rođen je 11. jula 1984. godine u Kruševcu. Osnovnu školu „Aca Aleksić“ završio je u Aleksandrovcu.

Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sremskoj Kamenici, Fakultet bezbednosti u Beogradu i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Od 2004. godine zaposlen je u MUP-a Republike Srbije na raznim poslovima a trenutno se bavi obukom i organizacijom praktične obuke policije u Centru za onovnu policijsku obuku. Od 2007. godine osnivač je i predsednik IPA Regije u Novom Sadu.

U Beogradu 2015. godine na 10. Generalnoj Skupštini IPA Sekcije Srbija izabran je za generalnog sekretara IPA Sekcije Srbija. Od 2016. godine urednik je „IPA Press“ časopisa Internacionalne policijske asocijacije Sekcije Srbija. Autor je knjige „Odnosi policije s javnošću u kriznim situacijama“ i naučnih radova na temu bezbednosti i krivično pravne oblasti.

Društveno je angašovan u nevladinim i humanitarnim organizacijama.

Dobitnik je prestižnog priznanja „Kapetan Miša Anastasijević za 2014. godinu“ i mnogih drugih domaćih i stranih priznanja.

Oženjen, otac ćerke Anastasije.


POTPREDSEDNIK

GORDANA STANOJKOVIĆ

 
Gordana Stanojković rođena je 29.06.1964. godine u Vršcu. Osnovnu školu završila je u Plandištu, a gimnaziju – prirodno-matematički smer u Vršcu. Diplomirala je 1988. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na smeru Numerička matematika sa kibernetikom i stekla zvanje diplomirani matematičar a 2014. godine na istom fakultetu odbranila je Master rad iz oblasti primenjena matematika.

Od 1991. godine zaposlena je u MUP-u Republike Srbije u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. 2007.godine prelazi u Odeljenje kriminalističke policije PU Novi Sad gde ostaje do 2011.godine kada prelazi u Centar za osnovnu policijsku obuku gde i danas radi kao predavač-trener za infornacione sisteme MUP-a.

Udata , majka dva sina.


IZVRŠNI SEKRETAR

MIRJANA MIJAILOVIĆ

 
rođena 13. oktobra 1981. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Završila Srednju hemijsko – tehnološku školu, smer prehrambena tehnologija, diplomirala na Fakultetu za privredu i pravosudje u Novom Sadu i stekla zvanje diplomirani pravnik.

Učestvovala na više domaćih i stranih simpozijuma i drugih stručnih skupova.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije zaposlena od 2002. godine u Odeljenju policije Policijske uprave Novi Sad na raznim poslovima. Od 2010. godine obavlja funkciju Izvršnog sekretara Internacionalne policijske asocijacije (IPA)-Regija u Novom Sadu.


ČLAN IS ZADUŽEN ZA FINANSIJE

ZORAN DRAŽIĆ

 
rođen 17.septembra 1958.godine u Novom Sadu. Završio Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, Fakultet fizičkog vaspitanja u Novom Sadu gde nastavlja magistarske studije.

Od 1978.godine radio u Policijskoj upravi Novi Sad na raznim izvršilačkim i rukovodećim poslovima odakle se 2009.godine penzionisao sa radnog mesta Zamenik komandira PI za obezbeđenje.

Trenutno obavlja dužnost Sudije porotnika u Višem sudu u Novom Sadu , predsednik je Evropskog Centra za promociju borilačkih veština.

Oženjen, otac jednog sina.


ŠEF PROTOKOLA

IGOR STANKOVIĆ

 
Rođen je 06. juna 1977. godine u Surdulici, Republika Srbija. Završio je Gimnaziju u Vranju i Policijsku akademiju u Beogradu.

Završio je kurseve:
– Obuka za interventne patrole, 2001. godine, Petrovo selo
– JU-NO projekti, 2004. godine, Novi Sad
– Nemački za policajce, 2010. godine, Sremska Kamenica
– Mađarski za policajce, 2011. godine, Novi Sad

Od 2001. godine zaposlen je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u Policijskoj upravi Novi Sad na radnom mestu šef smene Dežurnog operativnog centra, sa zvanjem glavni policijski inspektor.

Od 2014. godine obavlja funkciju šefa protokola Internacionalne policijske asocijacije, Sekcija Srbija, Regija u Novom Sadu.

Predsednik je Saveza književnika u otadžbini i rasejanju. Član je Matice srpske.


PREDSEDNIK KLUBA IPA PRIJATELJA

PROF. DR SCI. MED. STAMENKO S. ŠUŠAK

 
Prof. dr sci. med. Stamenko S. Šušak rođen je 27. februara 1969. godine u Prnjavoru (BiH, SFRJ), gde je završio osnovu školu i gimnaziju. Srednju muzičku školu pohađao je u Banja Luci. Posle odsluženog vojnog roka 1988. godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu. Kao najbolji student generacije diplomirao 1994. godine sa visokom prosečnom ocenom (9,71). Tokom studija u dva mandata bio je student prodekan. Boravio je u Nemačkoj i Rusiji po mesec dana u sklopu razmene studenata medicine.

1995. godine zaposlio se na Univerzitetskoj klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Specijalizirao je najpre opštu hirurgiju (1996-2001), a zatim kardiovaskularnu hirurgiju (2006-2008) u najprestižnijoj evropskoj kardiohirurškoj ustanovi Deutsches Herzzentrum Berlin i to pod mentorstvom svetski priznatog stručnjaka i tvorca mehaničkog srca prof. dr Rolanda Hecera. U prvoj polovini 2002. godine magistrirao je iz oblasti kardiohirurgije. Odbranio je magistarsku tezu pod nazivom “Rani rezultati revaskularizacije miokarda skeletiziranom unutrašnjom grudnom arterijom”. Marta 2005. godine pod mentorstvom akademika prof. dr Ninoslava Radovanovića odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Dugoročno preživljavanje i kvalitet života posle operacije na otvorenom srcu”.

Od 1997. godine zaposlen je i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Profesor je na Katedri za hirurgiju i Kateri za opšte obrazovne studije (Medicinska etika i Palijativna medicina). Rukovodilac je nastave na predmetu Palijativna medicina na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Predaje studentima osnovnih medicinskih i stomatoloških studija, specijalizantima i subspecijalizantima, kao i doktorantima. Višestruki je mentor na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama. Autor je dva udžbenika na srpskom jeziku, kao i dva poglavlja u međunarodnim kardiohirurškim udžbenicima na engleskom jeziku. Autor je i koautor velikog broja “in extenso” radova, koji su objavljeni u eminentnim svetskim i nacionalnim časopisima, kao i velikog broj radova i saopštenja na nacionalnim, međunarodnim i svetskim kongresima i simpozijumima. Profesor je i na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” u Banja Luci.

Stručno iskustvo prof. dr Stamenka Šušaka zasnovano je na oko 4000 operacija na otvorenom srcu. Od maja 2015. godine upravnik je klinike za kardiovaskularnu hirurgiju IKVBV u Sremskoj Kamenici. Izvodi najkomplikovanije kardiohirurške zahvate. Tokom subspecijalizacije u Berlinu obučen je za kardiohirurški tretman najtežih bolesnika, uključujući transplantacije srca i ugradnju veštačkog srca. Licencirani je kardiohirurg u Srbiji, Nemačkoj, Sloveniji i BiH. Od 2013. godine obavlja operacije na otvorenom srcu i u Međunarodnom centru za srce MC Medicor u Izoli (Slovenija). Od maja 2014. godine stručni je konsultant u Yinchuan CARVAR International Heart Center (Yinchuan, Ningxia, Republika Kina).Član je: Society of Thoracic Surgeons, European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Nemačkog udruženja kardiotorakalnih i vaskularnih hirurga, Srpskog udruženja kardiovaskularnih hirurga, Srpskog udruženja za ehokardiografiju, Zdravstvene komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Zdravstvene komore Slovenije i Društva lekara Slovenije.

Pored kardiohirurgije i medicine prof. dr Stamenko Šušak angažovan je i na polju bioetike, naročito na istraživanjima etičkih problema evtanazije, “moždane smrti” i transplantacije srca. Član je: Eparhijskog upravnog odbora pravoslavne eparhije bačke i novosadske, Sinodske komisije za bioetička pitanja SPC i Svepravoslavnog bioetičkog komiteta Vaseljenske patrijaršije u Carigradu (Istanbul). Predsednik je etičkog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Od 2016. godine potpredsednik je Novosadskog kluba. Takođe, od aprila meseca 2016. godine član je Njujorške akademije nauka (New York Academy of Science). Član je i Međunarodne asocijacije šefova policije (International Association of Chiefs of Police) i Evropske policijske asocijacije (European Police Association). Aktivno se služi nemačkim, engleskim, grčkim i ruskim jezikom. Oženjen je i otac je četvoro dece.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856