IPA NOVI SAD URUČILA ZAŠTITNU 3. ODREDU ŽANDARMERIJE

Objavljeno 12. maja. 2020.

IMG-081595f832a87087ac8fdd5ce7d07bf3-V

Nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji i dalje postoji potreba za nošenjem zažtitne opreme radi prevencije u zaštiti od prenošenja viusa COVID-19, u tom cilju član Upravnog odbora IPA Sekcije Srbija- Regije u Novom Sadu Aleksandar Gemović 07.maja.2020.godine uručio je donaciju IPA-e Novi Sad u vidu zaštitnih maski, rukavica i naočara Pomoćniku komadanta 3. odreda Žandarmerije u Novom Sadu Miloradu Ašćeriću za potrebe ove specijalne jedinice.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856