DONACIJA ZAŠTITNE OPREME NOVOSADSKOJ INTERVENTNOJ POLICIJI

Objavljeno 12. maja. 2020.

ipns-donacija-interventa

Predstavnik IPA Regije u Novom Sadu, pofesor, Dragan Milić 07. maja 2020.godine u zgradi Policijske uprave u Novom Sadu uručio je opremu za preventivnu zaštitu od prenošenja virusa COVID-19 kolegama iz interventne policije koji su svakodnevno u kontaktu sa velikim brojem građana Novog Sada, kako bi se kvalitetno poštovale mere i preporuke donete od Vlade Republike Srbije.

Na donaciji u vidu zaštitnih maski, naočara i rukavica su se IPA Regiji u Novom Sadu zahvalili majori policije, načelnik Dežurne službe, Goran Mijatović i komandir Policijske ispostave za dežurstva, intervencije i obezbeđenje, Nikola Krajinović sa saradnicima.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856