DONACIJA TELEFONA ODELJENJU SATIT U NOVOM SADU

Objavljeno 4. juna. 2020.

ipans-telefoni

Predsednik Suda časti IPA Regije u Novom Sadu Saša Simić 03. juna 2020. godine uručio je donaciju fiksnih telefonskih aparata marke Panasonic koje će olakšati i unaprediti rad Odeljenja za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije u Novom Sadu. Načelnik Odeljenja pukovnik policije Slobodan Avramović zahvalio se Simiću na donaciji IPA Novi Sad i naglasio da će se nastaviti uspešna saradnja sa organizacionom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova kojom on rukovodi radi unapredjenja procesa rada u ministarstvu.

DONACIJA TELEFONA ODELJENJU SATIT U NOVOM SADUDONACIJA TELEFONA ODELJENJU SATIT U NOVOM SADU

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856